خانه    نقشه سایت    تلفن 021-77597198     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی های عزت نفس، خودکارآمدی، خطرپذیری و شبکه‌سازی اجتماعی بر نیت کارآفرینی بود.


چکیده:  
توسعه کسب و کار جدید از طریق کارآفرینی رشد و رونق اقتصادی را به طور مستقیم  تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه درصد بالایی از بیکاران دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی هستند، لازم است مشخص شود که کدام عناصر تأثیرگذارترین عوامل در شکل دادن به تصمیمات شخصی افراد برای راه‌اندازی کسب و کار جدید هستند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی های عزت نفس، خودکارآمدی، خطرپذیری و شبکه‌سازی اجتماعی بر نیت کارآفرینی بود.
جامعه مورد مطالعه دانش‌آموختگان دوره کارشناسی از دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان در سال تحصیلی 87-1386 بودند که تعداد 500 پرسشنامه برای آنان ارسال شد. از میان پرسشنامه‌های برگشتی تعداد 123 مورد مفید بودند که به نحوی از طریق مطالعات پیگیری انتخاب شدند.
 اعتبار صوری پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند. پایایی پرسشنامه از طریق مطالعه پایلوت آزمون و با استفاده از ضریب تتای به دست آمده (0/09- 0/68) تأیید شد. نتایج نشان داد بین دانش‌آموختگان کارآفرین و بدون شغل در متغیرهای عزت نفس و خودکارآمدی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد دو متغیر خودکارآمدی و شبکه ‌سازی می‌توانند 80 درصد از تغییرات نیت کارآفرینی را در آینده پیش بینی کنند. نتایج این تحقیق می‌تواند برای طرح‌ریزی طرح های آموزشی مؤثرتر به کار رود.

واژه‌های کلیدی: نیت کارآفرینی، عزت نفس، خودکارآمدی، خطرپذیری، شبکه سازی، ایران.

نویسندگان:
دکتر مسعود یزدان پناه: دانشیار دانشکده مهندسی زراعی وعمران روستایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 طاهره زبیدی: دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال بیست و سوم، شماره 2، پیاپی 84، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله و دانلود آن روی فایل زیر کلیک کنید.  

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی
با ما در ارتباط باشید