خانه    نقشه سایت    تلفن 021-22894825     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی خلاقیت و هوشیاری کارآفرینانه است.


چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی خلاقیت و هوشیاری کارآفرینانه است. جامعه آماری این پژوهش، 140 شرکت تابعه و وابسته به وزارت دفاع است که از این میان، 105 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی پژوهش بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است که پایایی بر مبنای روش آلفای کرونباخ و روایی بر مبنای روایی همگرا، واگرا و تشخیصی بررسی شده است و سطح روایی و پایایی برای تمامی سازه‌ها مورد قبول بوده است. بر مبنای هدف پژوهش که آزمودن تاثیر متغیرها بر یکدیگر است، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آموزش کارآفرینی و خلاقیت بر دستگاه فکری کارآفرینانه بی‌تأثیر است، اما آموزش‌ کارآفرینی بر خلاقیت و هوشیاری تأثیر دارد. همچنین، هوشیاری نقش میانجی را در رابطه‌ی آموزش کارآفرینی و دستگاه فکری کارآفرینانه ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: آموزش کارآفرینی؛ خلاقیت؛ هوشیاری کارآفرینانه؛ ‌ دستگاه فکری کارآفرینانه

نویسندگان:
محمدجواد نائیجی
 ابراهیم ابراهیمی: دانشگاه شهید بهشتی

مجله مدیریت نوآوری - دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1396.
 


برای مشاهده کامل مقاله و دانلود آن روی فایل زیر کلیک کنید.  

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی
با ما در ارتباط باشید