خانه    نقشه سایت    تلفن 021-22894825     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.75 (14 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


وظایف مدیر اجرایی

معرفی
بارنارد به عنوان یک متفکر مهم مدیریت و کسی که طبق نظر تام پیترز و رابرت واترمن در کتاب در جستجوی برتری ،یک نظریه ی کامل مدیریتی ابداع کرده،به رسمیت شناخته شده است.اگرچه زبان به کار رفته توسط او مربوط به گذشته است،

بیش تر تفکراتش – به ویژه در مورد اهمیت ایجاد ارتباط و مفاهمه – بخشی از مدیریت نوین می باشد.


سر آغاز
طبق نظر نویسنده،سازمان،کارکنان و کارهایشان را در قالب یک کل به هم مرتبط می کند.در نتیجه به آنها اجازه می دهد تا آنچه را که نمی توانستند به عنوان افراد جدا از هم به دست آورند در قالب سازمان به دست آورند.یکی از عناصر اصلی یک سازمان موفق،خطوط ارتباطی خوب  و کوتاه آن است.زیرا ارتباطات است که تک تک کارکنان را قادر می کند تا به اهداف و خواسته های سازمان مرتبط گردند.نکته ی حیاتی دیگر این است که مدیران اجرایی اهداف و ارزش ها را تقویت و ترویج کرده و آن ها را به رفتار و کردار تبدیل می نمایند.این مدیران عالی نه تنها باید عملکرد دیگران بر طبق نوعی مقررات اخلاقی را تضمین کنند،بلکه خودشان هم باید مظهر و آفریننده ی مقررات اخلاقی برای دیگران باشند.

بیان اجمالی
کارکنان در سازمان به هم پیوسته اند- بارنارد مفهوم سازمان به عنوان یک کل متشکل از گروهی کارکنان نسبتا مشخص با رفتاری هماهنگ با هدف یا اهدافی دقیق و مشخص را رد می کند.به عقیده ی او ،«در یک اجتماع همه ی اعمال افراد و سازمان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به هم پیوسته و وابسته اند.»
اهمیت ارتباط و مفاهمه-بارنارد اهمیت ارتباط و مفاهمه را نشان می دهد.مطابق استدلال او همه باید نوع کانال های ارتباطی و محل آنها را بدانند تا به این وسیله تک تک افراد بتوانند به هدف های سازمان گره بخوردند.
خطوط ارتباطی باید کوتاه و مستقیم باشند.به عقیده ی او،«فعالیت های لازم در این زمینهعبارتند از:
1)ایجاد سیستم ارتباط
2)تشویق و ترویج اقدامات لازم در این مورد و حمایت از آنها به منظور تضمین موفقیت آنها
3)تعریف و تدوین هدف»
نیاز به تقویت و ترویج اهداف و ارزش ها-مدیر اجرایی تنها یک چهره ی خود کامه ی موظف به حصول هدف های ساده و کوتاه مدت نیست،بلکه بخشی از میئولیت او تقویت و ترویج ارزش ها و هدف های سازمان است.ارزش ها و اهداف به جای اینکه به صورت عبارت پردازی های انگیزشی بی معنا مطرح شوند،باید به عمل و کردار تبدیل گردند.«به دیگر سخن،به جای اینکه هدف توسط واژه مطرح شود با مجموعه ی کردار ها تعریف می گردد.»
یک رویکرد کل نگر به مدیریت-سازمان ابزاری است که به کارکنان اجازه می دهد آنچه را که نمی توانند به عنوان افراد منفرد به دست آورند، به وسیله ی آن به دست آورند.سازمان سیستمی از فعالیت های افراد است که به نحوی آگاهانه هماهنگ شده اند.
یک قانون اخلاق مدیریتی- به نظر بارنارد،مسئولیت خاص مدیر اجرایی ایجاب می کند که نه تنها خود او تابع مقررات اخلاقی منسجمی باشد ،بلکه برای دیگران هم مقررات اخلاقی مشخصی به وجود آورد.
دامنه ی نفوذ و اثر بخشی
چستر بارنارد یک موجودیت کمیاب،یک نظریه پرداز مدیریتی و در عین حال یک فعال و عمل گرای موفق و پیروزمند بود.او که برنده ی یک بورس تحصیلی در رشته ی اقتصاد در دانشگاه هاروارد شده بود،قبل از پایان تحصیل خود به «امریکن تلفن اند تلگراف»پیوست و در نهایت در 1927«رئیس نیوجرسی بل»گردید.
کتاب وظایف مدیر اجرایی حاوی سخنرانی های آموزشی او در مورد مدیریت است.لیندال اورویک،که همزمان بارنارد بود ،گفته است:«تصور نمی کنم بعد از کتاب مدیریت علمی تیلور هیچ کتاب دیگری بیش از وظایف مدیر اجرایی بر رهبران جدی کسب و کار در مورد ماهیت کارشان تأثیر گذاشته باشد.»
اگر چه زبان به کار رفته در این کتاب امروزی نیست،ولی بیشتر مباحث مطرح شده در ان ارتباط نزدیکی با تفکر مدیریتی جدید دارد.ایده های او در مورد ارتباط و مفاهمه و اهمیت خطوط کوتاه ارتباطی هنوز صحیح و به مورد هستند.در بحث راجع به وجود اخلاقیات مدیریتی،بارنارد نقش مهمی در گسترش وظیفه ی مدیران بر عهده داشت.به این معنا که وظیفه آنها را از صرف فعالیت های  اندازه گیری،کنترل و سرپرستی،به فعالیت های مجردتر ،نظیر ارزش ها گسترش داد.

برای اطلاعات بیشتر
BarnardTChester. The Functions of the Executive. Boston: Harvard University Press,1988

نوشته ی:چستر بارنارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی
با ما در ارتباط باشید